درباره ما

حمل ونقل در تمامی کشور ها و در کلیه صنایع همواره از مقوله های اصلی و تأثیرگذار بوده و هزینه های لجستیکی بخش قابل توجهی از بهای تمام شده محصولات و خدمات را به خود اختصاص داده است. از آنجا که این کسب و کار علی رغم قدمت همچنان سنتی اداره می شود، گروه ایران بار بر آن شد تا با استفاده از فن آوری و رویکرد توسعه گرا و نگاه انسان مدار، با حفظ شأن و کرامت رانندگان ، در قالب طرح ایران بار تغییرات بنیادی در این حوزه ایجاد نماید.

 • معرفی طرح

  ایران بار به عنوان اولین شبکه یکپارچه حمل و نقل جاده ای در سطح کشور امکان اعلام بار و پذیرش توسط رانندگان و انجام تراکنش های مالی را در فضای مجازی و فارغ از محدودیت های جغرافیایی و زمانی فراهم خواهد نمود.

 • مزایای طرح

  • امکان اعلام بار از طریق نرم افزار موبایل
  • امکان اعلام پذیرش توسط رانندگان از طریق نرم افزار
  • کاهش زمان انتظار رانندگان در اکثر مبادی حمل بار
  • کاهش مصرف سوخت در کشور
  • امکان ارائه برنامه حمل بار به رانندگان طرف قرارداد
  • ارائه تسهیلات جانبی به رانندگان طرف قرارداد و خانواده ایشان (انواع پوشش های بیمه ای، حقوق و ... )

1 تعداد بارنامه
1 تعداد رزرو
1 تعداد اعلام بار
1 تعداد رانندگان